Volkswagen Slovakia, a.s.

Volkswagen Slovakia, a. s.

Intranet Volkswagen Slovakia

Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru a pozostávajúci z vyše 30 softvérových modulov typu workflow na podporu administratívnych, logistických a ďalších činností.

Ciele:

 1. Zjednodušenie a zefektívnenie práce pre jednotlivé pracovné pozície.
 2. Centralizovaný manažment systému vrátane prideľovania používateľských oprávnení pre jednotlivé vlastné i koncernové softvérové moduly.
 3. Jednoduchý a rýchly prehľad o stave sledovaných procesov.

Využitie systému:

Podnikový informačný systém

Technológie

"Microsoft SQLMicrosoft NETMicrosoft ISS

Používatelia:

Informatici, personalisti, logistika, ochrana závodu, PR, odbory atď.

Počet používateľov:

~1000 používateľov/ deň

Moduly:

 1. Abweichungserlaubnis      
 2. Anlagen Register 
 3. Anmeldetool für Konferenzen      
 4. BlackBox 
 5. Company Car Calculator
 6. Computer Contaminant Reports
 7. EHD            
 8. eSurvey    
 9. iDOMP      
 10. InfoBoard
 11. InfokioskAuthenticationModul
 12. InformationsAssets            
 13. Intranet    
 14. Jobs           
 15. LOE             
 16. Mail            
 17. Mailkultur Outlook
 18. Maßnahmentreppen
 19. Motivationsindex (Befriedigungsbarometer)
 20. OFV – Online Fahrzeugverkauf     
 21. Operators  
 22. OrgUser   
 23. PermissionManager
 24. Pforte       
 25. Pneuservis
 26. Problemverfolgung PDI    
 27. Reporting  
 28. ScreenSaver           
 29. Security    
 30. TÄD Archiv
 31. Telekom Reports 
 32. USB Lock 
 33. VLAN Datenbank 
 34. Vorstand 
 35. Werkzeugfertigung (Anlagenbau und Betriebsmittelbau (FWA)) 
 36. VW Slovakia Trade Union Voting – KOVO 
 37. VWAccount            
 38. DAK            
 39. VWSK Task Manager