DPD

Direct Parcel Distribution (DPD)

Systém spracovania objednávok na prepravu zásielok

Informačný systém využívaný spoločnosťou Direct Parcel Distribution (DPD), ktorá má svoje zastúpenie vo viacerých krajinách. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. používa systém v plnom rozsahu vrátane evidencií zákazníkov, produktov, služieb a prepravných prvkov, podporujúci proces spracovania objednávok na prepravu zásielok zmluvných a nezmluvných zákazníkov od prvotného zadania objednávok zákazníkmi a generovania štítkov na balíky, cez zvoz a prepravu zásielok, systému SMS a e-mailových notifikácií, sledovanie stavu balíkov až po jeho doručenie či presmerovanie. Podpora procesov a integrácia na ostatné systémy DPD SK s.r.o. si vyžaduje široké spektrum automatických importov a exportov dát v rôznych formátoch. Časť systému určená pre interné potreby DPD SK s.r.o. je prevádzkovaná v rámci Intranetu, časť systému s názvom Shipper určená pre zákazníkov na zadávanie objednávok prepravy zásielok je dostupná na Internete alebo prevádzkovaná offline u zákazníkov DPD s dávkovým prenosom dát do centrálnej databázy. Aplikáciu Shipper používajú aj zahraničné zložky skupiny DPD: DPD CH (Švajčiarsko), DPD BE (Belgicko), DPD CZ (Česká republika) s perspektívou rozšírenia do ďalších krajín.

Ciele:

 1. Postupná náhrada decentralizovaného pôvodného informačného systému DPD SK s.r.o. novým systémom s centrálnou normalizovanou databázou.
 2. Optimálne spracovanie veľkého objemu dát s cieľom znížiť odozvy systému na minimálny čas.
 3. Dôsledné logovanie a monitorovanie procesov.
 4. Jednoduchá rozšíriteľnosť systému o nové moduly.
 5. Zabezpečenie používateľského komfortu pre zákazníkov DPD.

Využitie systému:

Centralizovaný informačný systém pre podporu procesu spracovania objednávok prepravy zásielok so zameraním na zmluvných a nezmluvných zákazníkov DPD a tiež zázemia DPD SK s.r.o. .

Technológie

"Microsoft SQLSQLiteAngularNodeWebpackMicrosoft NETMicrosoft ISS

Používatelia:

 1. Pracovníci dep
 2. Zmluvní a nezmluvní zákazníci
 3. Operátori
 4. Pracovníci služieb zákazníkom
 5. Obchodní zástupcovia
 6. Marketingoví pracovníci
 7. Manažéri

Počet používateľov:

 1. ~100 interných používateľov s denným vstupom údajov.
 2. ~10 000 používateľov aplikácie Shipper na dennej báze.

Moduly a funkcionalita:

1. Zákaznícky portál Shipper


Shipper Admin
– administrácia zákazníckeho portálu.

Central Shipper
– internetový zákaznícky portál na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky

Offline Shipper
– lokálna aplikácia pre zákazníka na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky s dávkovým prenosom údajov

2. OPS Toolset


Evidencie
– Spoločnosti, Bankové účty, Odberné miesta, Depá, Trasy, Prepravcovia, Kuriéri, Vozidlá, Zariadenia

Autorizačný modul – správa používateľov a používateľských rolí

Notifikačná platforma – pravidlá, nastavenia a šablóny notifikácií s možnosťou zobrazenia prehľadu vygenerovaných notifikácií

Monitorovanie a logovanie procesov spracovania dát – dashboardy pre prehľadné zobrazenie stavu procesov, analýzu kritických situácií a podrobný audit

Info o balíku – súhrnné informácie o jednotlivých balíkoch a ich životnom cykle vrátane vygenerovaných notifikácií

Skeny balíkov – sledovanie stavu balíka s možnosťou jeho modifikácie

Správa presmerovaní – zmena miesta alebo času doručenia zásielky na žiadosť zákazníka

BSign - správa elektronicky podpisovaných zásielok

Collection Request - správa zásielok vyžiadanej prepravy z inej adresy ako je adresa zákazníka

City Service – správa zásielok so službou doručenia v rámci jedného dňa vo vybraných lokalitách

Zvozy - správa zvozov a zvozových adries s možnosťou objednať jednorázový alebo pravidelný zvoz (vyzdvihnutie zásielok kuriérom) pre zmluvných zákazníkov, so schvaľovacím procesom zvozových adries