Bratislavská teplárenská, a.s.

Bratislavská teplárenská, a.s.

Zákaznícky portál

Verejná webová aplikácia, ktorá po autentifikáciíi pomocou mena a hesla prehľadným spôsobom sprístupňuje odberateľom tepla informácie o ich odberných miestach. Na administráciu portálu slúži Administračný modul, pomocou ktorého manažéri služieb zákazníkom spravujú evidenciu odberateľov (obchodných partnerov) a ich autentifikačných údajov. Portál obsahuje systém notifikácií k používateľským účtom. Administračný modul zároveň umožňuje spravovať evidenciu odberných miest, faktúr a spotreby. Všetky informácie sú na portál importované zo systému SAP a z archívu dokumentov. Modul pre odberateľov je určený na prezeranie faktúr, spotreby a zmluvnej dokumentácie o jednotlivých odberných miestach pre prihláseného odberateľa.

Ciele:

  1. Operatívny prístup odberateľov k informáciám o odberných miestach.
  2. Centralizovaná evidencia obchodných partnerov Bratislavská teplárenská, a.s. a ich odberných miest s príslušnou dokumentáciou.
  3. Operatívna komunikácia manažérov služieb zákazníkom s obchodnými partnermi.

Využitie systému:

Verejný portál zameraný na kontakt s obchodnými partnermi Bratislavská teplárenská, a.s.

Technológie

Microsoft SQLASP.netMicrosoft ISS

Používatelia:

  1. Manažéri služieb zákazníkom
  2. Odberatelia tepla

Počet používateľov:

Portál používa približne 500 odberateľov tepla prevažne v období vystavenia faktúr a aktualizácie údajov o spotrebe, teda v mesačných intervaloch.

Moduly:

  1. Administračný modul
  2. Modul pre odberateľov