Bekaert Hlohovec, a. s.

Bekaert Hlohovec, a. s.

Systém vizualizácie výroby

Informačný systém slúžiaci na podporu výroby, ktorý prehľadne zobrazuje a vizualizuje údaje o priebehu výroby na všetkých úsekoch výroby. Pozostáva z dvoch hlavných modulov a to „Vizualizácia výroby“ a „Sumárna vizualizácia výroby pre velkoplošné obrazovky“. Systém obhospodaruje cez 300 vizualizačných zariadení a cez 10 veľkoplošných obrazoviek. Na týchto zariadeniach umožňuje online sledovať časti procesu výroby, pričom na každom zariadení môže byť zobrazená iná časť výrobného procesu. Systém ďalej umožňuje jednoducho a rýchlo zavádzať nové vizualizačné zariadenia do výroby bez potreby inštalácie a špeciálnej konfigurácie koncového vizualizačného zariadenia.

Ciele:

 1. Zjednodušenie a zefektívnenie práce pri zavádzaní vizualizácie do výrobného procesu.
 2. Centralizovaný manažment systému vrátane manažmentu typu zobrazovaných údajov na jednotlivých zariadeniach.
 3. Jednoduchý a rýchly prehľad o výrobných údajov ako pre pracovníkov, tak aj pre manažérov.

Využitie systému:

Informačný systém organizácie účelovo zameraný na výrobu a prezentáciu výrobných údajov.

Technológie

"Microsoft SQLMicrosoft NETMicrosoft ISS

Používatelia:

 1. Pracovníci výroby, vedúci pracovníci, logistika, manažéri.

Počet používateľov:

 1. ~1000 používateľov/ deň

Moduly:

 1. Vizualizácia výroby pre malé obrazovky
 2. Vizualizácia výroby pre veľkoplošné obrazovky

Intranet portál

Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru, pozostávajúci z viacerých modulov. Slúžiaci na podporu administratívnych, logistických, výrobných a ďalších činností.

Ciele:

 1. Sumárny zdroj informácií pre zamestnancov.
 2. Rýchly prehľad o stave systému vyzualizácie výroby.
 3. Centrálny vstupný bod pre online formuláre, ktoré sú využívané v rámci administratívnych prác.
 4. Centrálny vstupný bod pre ďalšie aplikácie.

Využitie systému:

Informačný systém organizácie účelovo zameraný na výrobu a prezentáciu výrobných údajov.

Technológie

"Microsoft SQLMicrosoft NETMicrosoft ISS

Používatelia:

 1. Pracovníci administratívi, vedúci pracovníci, logistika, manažéri.

Počet používateľov:

 1. ~200 používateľov/ deň

Moduly:

 1. Web portál
 2. Evidencia meradiel – metrológ
 3. Výmena meradiel