Cloudová platforma softvéru

Cloudová platforma softvéru

Cloudové riešenia vniesli do podnikania nový rozmer. Fir­my po ce­lom sve­te dáva­jú stá­le čas­tej­šie pred­nosť služ­bám vzdia­le­ných dá­to­vých cen­tier pred budovaním vlas­tnej IT infraštruktúry.

Cloud

Kto najčastejšie využíva cloudové riešenia?

Cloudové riešenia využívajú spoločnosti, ktoré odkiaľkoľvek potrebujú mať neobmedzený prístup k dátam a informáciám, a to prostredníctvom internetového pripojenia. Takéto riešenie spoločnosti slúži aj na flexibilnejšiu správu IT a optimalizáciu IT výdavkov.

Výhody cloudu vo vašej spoločnosti.

Vďaka cloudu nie sú pracovníci vašej spoločnosti viazaní na konkrétnu pracovnú stanicu či miesto výkonu práce, keďže majú neobmedzený prístup k dátam i potrebným aplikáciám. Používaním cloudu sa vám znížujú náklady už aj z toho dôvodu, že aplikácie nemusia byť nainštalované na konkrétnych zariadeniach, lebo sú vždy k dispozícii v cloude.

Staňte sa úspešnými vďaka spolupráci s nami!

Pomôžeme vám vybrať si cloudové riešenie, ktoré vám zaručí ochranu dát a informácií, jednoduchú a flexibilnú správu, ale predovšetkým využívateľnosť softvéru, ktorý bude rešpektovať vaše jedinečné podnikové procesy.

Naše špecifické cloudové riešenia:

Privátny cloud

Privátny cloud

Získate úplnú kontrolu nad svojimi dátami a informáciami, ktoré budú uložené u vás, pričom budete mať k nim prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Bezpečnosť dát

Kombinácie cloudu a infraštruktúry

Dáta a informácie môžete mať uložené v cloude, ale aj na hostiteľských serveroch v geograficky rozmiestnených dátových centrách s nepretržitým zálohovaním, špičkovými možnosťami obnovy po zlyhaní a podporou tímu odborníkov, ktorí servery neustále monitorujú.

Potrebovali by ste poradiť pri výbere najvhodnejšieho riešenia?

Nečakajte a napíšte nám, pretože o vývoji softvéru vieme naozaj veľa. Spoločne nájdeme spôsob, ako zjednodušiť a zefektívniť fungovanie vašej spoločnosti.

poradiť sa